123

צריכים שירותי רפואה עד הבית?

התקשרו עכשיו 053-281-1828
ראשון ועד חמישי: 08:00 עד 17:00, אין פעילות בימי שישי ושבת

תקנון ותנאי שימוש

תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר שירה מדיקל
שירה מדיקל מברכת את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט המופעל על ידה בכתובת https://medicals.co.il/ (״האתר״).
האתר הוקם במטרה לספק שירותי שירותי אחות מומחית בתחום הכירורגיה, חדרי ניתוח וטיפול נמרץ, שיעניקו לכם את הטיפול המקצועי, האיכותי, האישי והטוב ביותר, בזמן ובמקום הנוחים למטופל.

התשלום עבור השירותים מתבצע במעמד קביעת התור מול נציג השירות באשראי או בהעברה בנקאית.

1. כללי:
1.1. הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״). קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון. כמו כן, האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.
1.2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר ו/או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
1.3. תנאים אלו חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
1.4. הגלישה באתר מיועדת לכל גיל, פעולה באתר של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.
1.5. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון                                                 1.6 פנייה של לקוח לבירור שהתקבלה טלפונית, במייל, בפקס – תטופל ותיענה טלפונית עד חמישה ימי עסקים מול הלקוח.

2. הגלישה באתר:
2.1. הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש.
2.2. האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר לחסום גישתו אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
2.2.1. אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
2.2.2. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
2.2.3. אם הופרו תנאי שימוש אלה;
2.2.4. אם נעשה שימוש באתר במטרה להתחרות באתר;
2.2.5. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים לגלוש ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

3. הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:
3.1. גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.
3.2. על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.
3.3. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.
3.4. בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה. מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
3.5. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר.
3.6. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.
3.7. השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.
3.8. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת").
3.9. מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצה" שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה בדוא"ל לאתר. כל עוד לא הסירו עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.
3.10. האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר ו/או לבטל את רישומו לרשימת הדיוור לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר למנוע גלישת גולש ו/או לבטל רישום לרשימת הדיוור, או לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
3.10.1. אם בעת השארת הפרטים נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
3.10.2. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
3.10.3. במקרה שנעשה שימוש באתר בניסיון להתחרות באתר;
3.10.4. אם הופרו תנאי שימוש אלה;
3.10.5. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.
3.11. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לשירות המוצע בו.
3.12. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשאיר פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכד' המופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של משאיר הפרטים.
3.13. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
3.14. הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.

4. השירותים המוצגים באתר:
4.1. השירותים המוצעים על ידי האתר יופיעו ויוצגו בדפי האתר, וביניהם שירותי טיפול בפצעים כירורגיים, פצעים קשיי ריפוי ופצעי לחץ, מתן תרופות והזרקות, שירותי מעבדה ועוד כפי שמפורט בהרחבה באתר.
4.2. האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של שירותים.
4.3. האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון השירותים המוצגים באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.
4.4. אופן הצגת השירותים באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
4.5. על מנת להשתמש בשירותי האתר יש להשאיר פרטים באתר, ונציג האתר יצור קשר עם הלקוח להמשך התקשרות. רק הסכם בין מפעילת האתר לבין המשתמש, כפי שייחתם על ידם הוא המחייב את שני הצדדים. אין להסתמך על האמור באתר גרידא אלא על ההסכם אשר ייחתם בין הצדדים בהתאם למקרה הפרטני.
4.6. בנוגע לשירותי מעבדה עד הבית עבור מבוטחי לאומית זהב וכסף, יחולו התנאים כדלקמן:
4.6.1. מעבדה עד הבית עבור מבוטחי לאומית זהב וכסף – תנאים לקבלת השירות
4.6.2. השירות ניתן למטופלים מבוטחי קופת חולים לאומית מעל גיל8.
4.6.3. המטופל צריך להיות מבוטח לאומית זהב או כסף פעיל – כדי להיות זכאי לבדיקה בהשתתפות עצמית.
4.6.4. השתתפות עצמית בהתאם לגיל: 1 .גיל 59-4 השתתפות עצמית של 40 ש"ח כולל מע"מ
4.6.5. מגיל 60 ומעלה השתתפות עצמית של 20 ש"ח כולל מע"מ.
4.6.6. מבוטח לאומית שאינו חבר כסף או זהב זכאי לבדיקה שעלותה 117 ₪ כולל מע"מ.
4.6.7. למטופל צריכה להיות הפניה בתוקף לבדיקות דם ו/או שתן במערכות לאומית.
4.6.8. הזמנת התור הדיגיטלית (במערכת היומן) מסתיימת עם קבלת אישור מהחברה על תיאום התור.
4.6.9. תתכן סטייה של עד שעתיים ממועד התור שנקבע.
4.6.10. מדיניות ביטולים היא לפי המפורט להלן. לא בוטל התור בזמן – לא יינתן זיכוי כספי עבורו:
4.6.10.1. תור שנקבע לימים ב' עד ה' ניתן לבטל עד יום קודם בשעה 16:00 לכל המאוחר
4.6.10.2. תור שנקבע ליום א' ניתן לבטל עד יום חמישי הקודם לו בשעה 16:00 לכל המאוחר
4.6.10.3. תור שנקבע ליום העוקב לחג ניתן לבטל עד ערב חג בשעה 12:00 לכל המאוחר
4.6.11. בדיקה שלא בוצעה עקב מעשה או מחדל של המטופל (כגון: פרק זמן בלתי מספיק של צום, סירוב להיבדק, חוסר מענה וכיוצ"ב) תחויב במחיר מלא. במקרה של פטירה חו"ח טרם ביצוע הבדיקה, לא יחול חיוב על המטופל.
4.6.12. במקרה של אשפוז ללא שנלקחה דגימה, תינתן למטופל זכות לביקור חוזר ללא תשלום.
4.6.13. על המטופל להציג לאח/ות תעודה מזהה בעת ביצוע הבדיקה בבית.
4.6.14. הבדיקות יתואמו בין השעות 6:00-10:00 בבוקר ויתקיימו בביתו של המטופל או בכתובת אחרת שנמסרה על ידו.
4.6.15. בכל עת המטופל יכול ליצור קשר עם מוקד מעבדה עד הבית בטלפון 04-6752752.
4.6.16. המוקד פעיל בימים א’-ה’ בין השעות 08:00-17:00.
4.6.17. לצורך קבלת השירות על המטופל להסכים כי פרטיו ישמרו במאגר המידע של החברה. עם זאת, לא חלה על המטופל חובה חוקית למסור את המידע ומסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו. המידע שיישמר ישמש לצורך מתן השירות ושיפורו.
4.6.18. המידע אודות המטופל עשוי להימסר לקופת חולים כללית לצורך שיפור השירות.
4.6.19. השירות ניתן בכפוף לזמינות של צוות רפואי באזור מגוריו של המטופל

5. מדיניות שינויים וביטולים:
5.1. בקשה לשינוי או ביטול שירות תועבר לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.
5.2. שינוי ו/או ביטול הזמנת שירות וקבלת החזר כספי יתאפשרו בתוך 14 ימים מביצוע העסקה או ממועד קבלת פרטי העסקה (לפי המאוחר) ובהתאם ללוחות הזמנים הבאים:
5.2.1. עד יומיים טרם מועד מתן השירות בהחזר כספי מלא;
5.2.2. בטווח זמן של פחות מיומיים טרם מועד מתן השירות לא יינתן החזר כספי כלל.
5.3. ההחזר הכספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את התשלום.
5.4. שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה מהאתר המאשרת זאת.
5.5. האמור בסעיף 4 לעיל כפוף להוראות ביטול עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
5.6. במקרה של ביטול כאמור יוחזר למטופל הסכום ששילם בגין השירות שבוטל בניכוי דמי ביטול בסך 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מהשניים.

6. אחריות האתר:
6.1. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המוצעים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו.
6.2. החזרים מקופות החולים יהיו בהתאם לנהלי קופות החולים אשר עשויים להשתנות מעת לעת. על המשתמש לבדוק את ההחזרים אשר יתקבלו מקופות החולים בעצמו. האתר לא מחוייב ולא מתחייב שהמשתמש יקבל החזרים מקופות החולים.
6.3. מידע ומצגים אודות שירותים המוצגים באתר, שמקורו בשותפיו העסקיים של האתר ששירותיהם מופיעים באתר (ככל ויופיעו) וכל תוכן ביחס לשירותים נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים כאמור, ועל כן, מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה.
6.4. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
6.5. האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם שותפיו העסקיים של האתר.
6.6. האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג בזהירות, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר להלן.
6.7. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו.
6.8. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
6.9. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה של הגולש. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
6.10. המשתמש מודע לכך שהשימוש באתרי אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בשימוש כאמור והן בשל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאינו מטעמה. המשתמש יהא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה באתר ו/או במידע המופיע בו.
6.11. המידע באתר נועד להעשרת הידע של המשתמש ולשימושו האישי בלבד, אולם השימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראיהן במציאות.
6.12. המידע באתר אינו מהווה עצה רפואית ו/או חוות דעת רפואית, ואין באתר ו/או במידע המופיע בו להוות תחליף לייעוץ רפואי. לכל שאלה רפואית על המשתמש לפנות ישירות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי. מפעילת האתר לא תהיה אחראית בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, הוצאה, עוגמת נפש, ו/או פגיעת גוף העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב השימוש בתכני האתר ו/או הסתמכות על המידע המופיע בו. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה כנגד מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בקשר לשימוש במידע המופיע באתר והוא לבדו יישא באחריות בכל שימוש שיעשה במידע כאמור.
6.13. מפעילת האתר לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.
6.14. אבטחת המידע באתר מבוצעת לשם הגנה על פרטיות המשתמש ולהגנה על המידע המופיע באתר. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שמפעילת האתר נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים בכדי לשמור ככל האפשר על סודיות ופרטיות המשתמש, שימוש בלתי מורשה בהם ואבטחת המידע המצוי באתר בהתאם לדין החל, אולם ידוע למשתמש כי ייתכנו תקלות שאינן בשליטת מפעילת האתר. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בשל שימוש באתר ו/או אם מידע של המשתמש ייפגע בשל השימוש באתר ו/או אם השימוש באתר יופרע ו/או לא יתאפשר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
6.15. רישומים של מפעילת האתר בקשר לפעולות המתבצעות באתר על ידי המשתמש יהוו ראיה חלוטה לנכונותם. למען הסר ספק יובהר, כי מפעילת האתר לא תחויב בכל מקרה בגין הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות של מי מטעמה, וכן גם לא אם נכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים אלא אך ורק על פי בתקנון זה.
6.16. מפעילת האתר לא תהא אחראית על תוכן ומהות המידע המוצג באתר, בכל הקשור למידע שמקורו בצדדים שלישיים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בנוגע לאמור.
6.17. המשתמש מסכים לפצות ו/או לשפות את מפעילת האתר, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לה בקשר לתביעה ו/או דרישה ו/או טענה של המשתמש ו/או מי מטעמו הנובעות משימוש המשתמש באתר ו/או הפרת תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.
6.18. באתר ייתכנו קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, קישורים שנועדו לנוחות המשתמש בלבד. מפעילת האתר אינה אחראית לקישורים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם. כל שימוש ו/או כניסה בקישורים הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש ומפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר אשר נגרם או העלול להיגרם למשתמש בגין שימוש כאמור.
6.19. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לשרת אשר באמצעותו עובד האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת השימוש באתר, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

7. השימוש באתר:
7.1. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש. או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ומכתב לכל פעילות מסחרית ובכפוף לתנאי ההסכם ו/או תנאי השימוש למשתמשים מסחריים.
7.2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
7.3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
7.4. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
7.5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
7.6. האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.
7.7. האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.
7.8. על הגולש לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת התקנון. בנוסף, ישפה המשתמש את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצע לאתר.

8. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:
8.1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר רשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר, ו/או המראה ו/או העיצוב, ואת היקפם וזמינותם של השירותים באתר. האתר יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתו. כמו כן, האתר יהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.
8.2. שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו״ב. לא תהיה לגולשים באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
8.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר רשאי בכל עת להפסיק את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתו הבלעדי. האתר ישתדל לפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש.
8.4. האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.

9. קניין רוחני:
9.1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר.
9.2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ״ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים לאתר (ככל שישנם).
9.3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.
9.4. סימני המסחר, צילומים, תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיה העסקיים של האתר (ככל שישנם) הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.

10. הפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני:
10.1. אנו מכבדים את זכויות היוצרים והקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.
11. סמכות שיפוט:
11.1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
11.2. לבתי המשפט שבאזור השיפוט של מחוז חיפה תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון.

12. מדיניות פרטיות:
12.1. האתר מכבד את פרטיות הלקוחות והגולשים.
12.2. בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת השארת פרטים באתר, האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי )לרבות באמצעות שימוש ב "Cookies") והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת (המידע הנמסר בעת השארת פרטים והמידע הנאסף על ידי האתר כאמור בפסקה זו יכונו יחד: "המידע הנאסף באתר").
12.3. המידע הנאסף באתר ישמש את האתר, בין היתר, לצורך הפעלת האתר בצורה המיטבית, לשמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש באתר.
12.4. המידע הנאסף מהשירותים בהם אתה מתעניין או רוכש ועשוי לשמש את האתר או מי מטעמו, בין היתר, לצורך התאמת השירותים המוצעים לך בצורה המיטבית, שמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית.
12.5. האתר או מי מטעמו רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף עליך, בין היתר, למטרות הבאות:
12.5.1. בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;
12.5.2. בכדי להתאים דיוור – פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;
12.5.3. בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע לשירותים אותם האתר מספק;
12.5.4. ניתוח סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים;
12.5.5. תפעולו של האתר ופיתוח אתרים שיוקמו בעתיד;
12.5.6. ניהול מכירות, שיווק, גיוס לקוחות והצעת שירותים חדשים;
12.5.7. בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורך מעת לעת.
12.6. האתר יהיה רשאי להעביר מידע אישי (אך לא מידע רגיש) ולהעביר מידע לצדדים שלישיים בהתאם להוראות החוק, לרבות, במקרים הבאים:
12.6.1. נתת לכך הסכמתך. לעניין זה ״הסכמה״ – הסכמה מדעת, במפורש או מכללא;
12.6.2. האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;
12.6.3. אם הדבר יידרש, לדעת האתר, במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה או דרישה בהליך משפטי אם יהיו בינך ובין האתר או בין צד שלישי לבין האתר;
12.6.4. על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו;
12.6.5. לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות האתר ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר;
12.6.6. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים;
12.6.7. אם תפר את תקנון זה אם תבצע פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;
12.6.8. בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
12.6.9. אם האתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על תנאי תקנון זה.
12.7. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהמידע יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.

13. צרו קשר:

13.1 האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:
כתובת: הר שלמה 2 מבואות קיסריה
טלפון: 04-6752752, 053-2811828
או דוא״ל: office@medicals.co.il
עדכון אחרון: 31 בינואר, 2023

 

צריכים שירותי רפואה עד הבית?

התקשרו עכשיו 053-281-1828

חברה לשיווק דיגיטלי חברה לשיווק דיגיטלי
זימון אח/ות עד הבית