מתן תרופות, זריקות והזנה וורידית

חיבור וניתוק מהזנה
וורידית מרכזית TPN

טיפול והזלפת תרופות בעירויים מרכזיים כדוגמת פיק ליין, פורט

הכנסת עירוי / וונפלון
ומתן נוזלים ותרופות

ביצוע זריקות תת עור,
תוך שרירי וורידי