סילוק הפרשות (סקשן) וטרכאוסטומי

סילוק הפרשות (סקשן)

טיפול בטרכאוסטומי