טיפול בסטומה, נקזים, זונדה וקטטר

הדרכה על סוגי סטומה
והתאמתו למטופל

טיפול בגסטרוסטום וזונדה,
הדרכה על מכשיר הקנגרו

טיפול בנקזים

החלפת / הכנסת קטטר