טיפול בפצעים כירורגיים, פצעים קשיי ריפוי ופצעי לחץ

טיפול בפצעי ניתוח

טיפול בפצעים קשיי ריפוי

חבישות מותאמות לסוג הפצע והדרכה על אופן השימוש במכשיר VAC

טיפול בפצעי לחץ ומניעתם