הדרכות מותאמות למטופלים​

הדרכות מותאמות למטופלים לפני ניתוחים ופרוצדורות כירורגיות

ליווי המטופל ומשפחתו לאורך האשפוז, בדיקת התיק הרפואי, הוספיס בית וליווי מטופלים אונקולוגיים

הדרכות לאחר ניתוח וחזרה לשגרה בהתאם לסוג הניתוח
והמצב הרפואי

הדרכה למניעת נפילות,
התאמת הבית וסביבתו